ฐานความรู้

 1. ประโยชน์ของไข้
 2. ทัศนคติต่อการเป็นไข้จากมุมมองทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา
 3. การรับรู้และวิวัฒนาการของไข้
 4. คำอธิบายของกระบวนการทางสรีรวิทยาของไข้
 5. การเกิดไข้ในระยะต่างๆตามธรรมชาติที่เหมาะสมที่สุด
 6. การวัดไข้
 7. อาการที่มาพร้อมกับไข้, การตรวจสอบและความหมาย
 8. ภาวะไข้มีความอันตรายอย่างไร?
 9. อาการชักระหว่างมีไข้
 10. การดูแลตัวเองในช่วงที่มีไข้
 11. วิธีการลดไข้
 12. ไข้ลดและช่วงเวลาหลังจากไข้ลด
 13. ไข้และปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน
 14. ยาปฏิชีวนะและไข้
 15. การฉีดวัคซีนและไข้
 16. การติดเชื้อโคโรนาและการเป็นไข้
 17. ความเชื่อมโยงระหว่างไข้และปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์)
 18. ข้อมูลอ้างอิง