การฉีดวัคซีนและไข้

ไข้และวัคซีนเป็นอย่างไร?

 

ก่อนการฉีดวัคซีน

แม้ว่าการติดเชื้อที่ไม่รุนแรงหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นไม่ใช่ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน แต่ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เด็กปลอดจากไข้และมีสุขภาพดีเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะได้รับการฉีดวัคซีน หากรอบๆ ตัวเด็กมีผู้ติดเชื้อและอาจมีการติดเชื้อแฝงอยู่ด้วย ควรรอสองสามวันเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายก่อน

 

หลังการฉีดวัคซีน

ประมาณครึ่งหนึ่ง เด็กตอบสนองต่อวัคซีนด้วยการมีอุณหภูมิสูงหรือมีไข้ นี่เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังผลิตแอนติบอดีต่อเชื้อโรคที่อยู่ในวัคซีน

จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์บางชิ้น มีแนวโน้มว่า มีประโยชน์ต่อภูมิคุ้มกันมากกว่าถ้าเราไม่ใช้ยาลดไข้หรือยาแก้ปวดเป็นกิจวัตร ยาต้านไข้และยาแก้ปวดช่วยลดการผลิตภูมิคุ้มกัน ดังนั้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนอาจมีประสิทธิผลลดลง (138,139,140,141,151) การศึกษาอื่น ๆ อาจยังค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่ (142,143)

ผลลัพธ์ยังขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ใช้, อายุของเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีน, จำนวนครั้งที่เด็กได้รับการฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้, การใช้ยาลดไข้ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีน และชนิดยาลดไข้ที่ได้รับ

 

สรุป

ห้ามใช้ยาลดไข้และยาแก้ปวดเป็นกิจวัตรทั้งก่อนหรือหลังการฉีดวัคซีน

ในกรณีที่มีไข้สูงมากและบวมหรือแดงมาก(จากการอักเสบเฉพาะที่) ในบริเวณที่ฉีด อาจมีการพิจารณาในการใช้ยาแก้ปวด (140,144) 

หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

 

อัปเดตเวอร์ชัน: 1 มีนาคม 2024

 

คุณสามารถค้นหาหมายเลขอ้างอิงที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่: ข้อมูลอ้างอิง